X

Metro Warszawskie

Skrzynia pod urządzenie pomiarowe

PKP IC Wrocław

Fundament pod tokarkę podtorową

PKP IC WARSZAWA

Remont hali i kanału rewizyjnego

PKP IC Warszawa

Fundament pod tokarkę podtorową wraz z palowaniem w systemie Jet-grouting

Hala Słone

Hala magazynowa dla przetwórstwa gospodarczego

Kopalnia KWK Knurów

Estakada pod okablowanie wraz z rurociągiem do przesyłu metanu

PKP IC Warszawa

Remont posadzki pod podnośniki Kutruffa wraz z stabilizacją gruntu

Domy jednorodzinne

Inwestorzy indywidualni